Planejament en tràmit

 

Modificació puntual número 1 del PGOU de la zona Figueres al terme municipal de Cabanes a l’àmbit del polígon industrial L’Aigüeta.

 

Edicte d’aprovació inicial

Projecte de Modificació puntual del PGOU

Projecte de Modificació Puntual del PGOU 2017

Plànol de l’àmbit de suspensió de llicències

 

Modificació puntual número 2 del PGOU de la zona de Figueres al terme municipal de Cabanes. Ampliació de la parcel·la d’equipament escolar.

 

 

 

Modificació puntual núm.3 del PGOU de Figueres en el terme municipal de Cabanes. Modificació de les alineacions de les illes formades pels carrers Escoles, Colom, Espolla, Cavalleries i carrer Canal.

 

 

Modificació puntual núm.4 del PGOU de Figueres en el terme municipal de Cabanes. Modificació de la classificació com a sistema viari (aparcament) d’una finca situada en sòl no Urbanitzable.