Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5333 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4922 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4133 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del projecte d'ampliació de la capacitat de l'explotació avícola d'engreix d'una granja
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3852 AJUNTAMENT DE CABANES - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3242 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1445 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del PGOU de Figueres terme municipal Cabanes
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1395 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 744 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable parcel·la 22 polígon 5
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 524 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable, instal·lació d'una zona
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10452 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020