Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7450 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del projecte tècnic d'actuació específica d'ampliació d'una explotació avícola de pollastres d'engreix a la "Granja Ferrer", ubicada a la parcel·la 80 del polígon 6 del municipi de Cabanes
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Cabanes
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6765 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5556 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal de Cabanes
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4792 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4767 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública d'un expedient de llicència d'ús provisional per a la instal·lació de cartells publicitaris
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3647 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificacio de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3408 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3402 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un plec de clàusules
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3401 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Cabanes per al finançament i desplegament del programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de manutenció per a fer front a la situació d'emergència social creada per la Covid-19