Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3637 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3339 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3136 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2979 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2139 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1689 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci de correcció d'errada a la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1629 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'informació pública d'un conveni d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 41-0 Edicte: 1356 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte de correcció d'error material
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 901 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 770 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019