Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10452 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10450 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9156 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8759 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8481 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Cabanes
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8453 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7955 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva del conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats entre el CCAE i l'Ajuntament de Cabanes
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7951 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial del Conveni de delegació de competències del servei de recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Cabanes
Exercici: 2019 Bop: 195-0 Edicte: 7949 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7727 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial del conveni marc de delegació de competències per a la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el consell comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Cabanes