Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 124-0 Edicte: 5808 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5627 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Cabanes a Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5253 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del projecte bàsic de construcció d'un paller a la parcel.la 241 del poligon 9 de Cabanes
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4454 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovacio de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4396 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3429 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3289 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla General d'Ordenació Urbanistica de Figueres en el terme municipal de Cabanes
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3273 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3302 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Cabanes a Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2966 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022