Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 9982 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'operari/a de neteja (E), pel sistema de concurs, en el marc del processos d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 9981 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu/va pel sistema de concurs, en el marc dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 211-0 Edicte: 9489 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022 de suplement i habilitació de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7379 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022, en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6010 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022, en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria
Exercici: 2022 Bop: 124-0 Edicte: 5808 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5627 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Cabanes a Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5253 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del projecte bàsic de construcció d'un paller a la parcel.la 241 del poligon 9 de Cabanes
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4454 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovacio de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4396 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022