Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11155 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11154 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11153 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10833 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 10006 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 223-0 Edicte: 9928 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9526 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial del conveni marc de delegació, per a la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Cabanes
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9517 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9299 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9136 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni interadministratiu