Constitució agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció