SUBVENCIÓ PER CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES

L’Ajuntament ha rebut un ajut econòmic per la contractació d’un agutzil en pràctiques.