SOL·LICITUD SUBVENCIÓ LLAR INFANTS ANUALITAT 2018-2019

L’Ajuntament de Cabanes ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona per sufragar les despeses corrents derivades del funcionament de la llar d’infants del curs 2018/2019.