REPARTIMENT DE MASCARETES

Vista l’obligatorietat d’ús de mascaretes en espais públics, l’Ajuntament reparteix mascaretes FFP2 a totes les persones empadronades a Cabanes.