INTERRUPCIÓ SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

El dia 20 de juny es duran a terme tasques de manteniment de la xarxa elèctrica. Més informació