INFORMACIÓ RELATIVA A SUBVENCIONS

A continuació es detallen les diferents subvencions concedides a l’Ajuntament. Detall subvencions