Subministraments

 

A continuació es detallen les diferents empreses de subministraments que donen servei al municipi:

 

AIGUA

PRODAISA

c/Cistella núm. 1

17744 Navata (Girona)

Telf. 972 565 959

Email: adminemporda@prodaisa.com

 

gas 1 

Redexis GLP SL

Avinguda Ranillas número 1 D Planta 2

50018 Saragossa
Telèfon contractacions 900811339

Telèfon urgències 900924622