Organismes Oficials

 

 

 

 

 

 

  • AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona) www.aeat.es Tel. 972 588 100

 

  • SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.1 Girona) www.seg-social.es Tel. 972 409 100

 

  • TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona) www.dgt.es Tel. 972 202 950

 

 

 

  • CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA www.cambra.gi Tel. 972 418 500